Електрична енергија – тест (8. разред)

Електрична енергија – тест (8. разред)

Сличну проверу у Word формату преузмите на линку испод.

Електрична енергија – тест (8. разред)

Резултат теста

1. Како се зове постројење за производњ електричне енергије?

2. Означи јединицу за јачину електричне струје

3. Обновљиви извори енергије од којих се трансформацијом може добити електрична енергија су:

4. Необновљиви извори енергије од којих се трансформацијом може добити електрична енергија су:

5. Сложени систем који служи за напајање потрошача електричном енергијом зове се:
6. Машине које производе електричну енергију зову се:

7. У хидроелектранама потенцијална енергија енергија заустављене воде претвара се у кинетичку енергију воденог пада, која се у турбинама претвара у механичку енергију, а ова у генератору у електричну енергију

8. Делови Генератора су:

9. Електране које се обично граде у близини рудника угља су:

10. Одреди за коју електрану је карактеристична следећа трансформација енергије: хемијска – топлотна – потенцијална – механичка – електрична.
11. На слици је приказан принцио рада:

12. Код термоелектрана генератор покреће:

13. У нуклеарним електранама атомска енергија нуклеарног горива у реакторима претвара се у кинетичку енергију водене паре, која се на парној турбини претвара у механичку енергију, а ова у генератору у електричну енергију.

14. На слици је представљен рад:

15. Напон струје на изласку из електране је:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ