Квадрат бинома и разлика квадрата – тест

Тест у Ворд формату преузмите на линку испод (наставни листић).

Квадрат бинома и разлика квадрата

Мономи, квадрат бинома, множење полинома, изрази – тест

Резултат теста

1. Разлику квадрата запиши у облику производа: а²b²-36

2. Одреди: (√2а-√8b)²

3. Реши једначине: (3x-2)(3x+2)-(3x-5)² (Унети само број за x)

4. Трансформиши производ користећи једнакост (A-B)(A+B)=A²-B² : (4ab-3c)(4ab+3c)

5. Израчунај користећи разлику квадрата: (7 3/4)² - (2 1/4)² (Унети само број)
6. Растави на чиниоце: 2ab+2b+2ac

7. Одреди: (-2а-1/2x)²

8. Упрости израз: (3x+7y)(2y-9x)-(4x-3y)(4x+3y)

9. Производ трансформиши у разлику квадрата, па израчунај: 81·79 (Унети само број)

10. Одреди: (-3а-7)·(-7-3а)
11. Дати производ трансформиши у разлику квадрата, па израчунај: 55·45 (Уписати само резултат)

12. Упрости израз: (5x-2)²-5x·(5x+2)

13. Упрости израз: (6а-5)(6a+5)+(2a+1)(5-18a)

14. Одреди квадрат бинома: 4x+y

15. Одредите квадрат бинома: 2x-5y
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ