Značaj fotosinteze i ozonskog omotača u evoluciji živog sveta

Značaj fotosinteze i ozonskog omotača u evoluciji živog sveta

1. Prvi organizmi koji su se pojavili na Zemlji bili su:

2. Freoni su gasovi koji stvaraju ozonske rupe.

3. Eukariotska ćelija je na slici označena brojem:

4. Kambrijumska eksplozija života desila se u mezozoiku.

5. Kako se nazivaju fosilni ostaci cijanobakterija?
6. Kada je nastao ozonski omotač?

7. Ugljen-dioksid u vodi i atmosferi je jedan od uslova koji su omogućavali nastanak života na Zemlji.

8. Koji su prvi autotrofni organizmi?

9. Život na Zemlji nastao je pre oko:

10. Uslovi koji su omogućili nastanak života na Zemlji su:
11. Nastanak čoveka vezuje se za:

12. Na fotografiji iznad prikazan je:

13. Šta je prethodilo fanerozoiku?

14. Koja organela je nastala procesom endosimbioze?

15. Formiranje ozonskog omotača negativno je uticalo na diverzitet živog sveta.
16. Skrivenosemenice su se pojavile u:

17. Izvor života na Zemlji je:

18. Dinosaurusi su nestali u mezozoiku.

19. Biljke osvajaju kopno u paleozoiku.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста