Сабирање и одузимање полинома – тест

Тест у Ворд формату преузмите на линку испод (наставни листић).

Сабирање и одузимање полинома – тест

Резултат теста

1. Датом моному 3x² одреди сличне мономе

2. Моному 2/7x⁵ супротан моном је:

3. 3ab−8ab =

4. Израчунај вредност: 15a²+(3a² −7a² )

5. Упрости израз (x−3y)−(2x+5y)
6. Упрости израз: 2x²−3x+7−(4x+2x² −3)

7. Од полинома 3−2y+7y² −11y³ одузми полином -3y² +2y-8 и поређај по опадајућем степену променљиве

8. Одреди бројевну вредност полинома A=2x³ −6x²+9x−17 за x=-3 x=−3

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ