Stilske figure i Most na Žepi – test

Stilske figure i Most na Žepi – test

Сложенице – тест

Гласовне промене – тест

Резултат теста

1. Most je simbol

2. Šljiva se budi krajem aprila i širi svoja krila, primer je za:

3. U naslovu pesme Svetli grobovi, krije se jedna neobična stilska figura, koja?

4. Šta piše na mostu na reci Žepi?

5. Vezir Jusuf je glavni lik u pripoveci Most na Žepi?
6. Koja je ideja dela Most na Žepi?

7. Nebo sreće i pakao bola, primer je za:

8. Sve mu je napredovalo, raslo, bujalo, množilo se i širilo u nedogled, primer je za:

9. BIJELI dvori, RUJNO vino primeri su za:

10. U mom srcu ponoć, primer je za:
11. U kakvom su odnosu lpredstavljeni likovi vezira i neimara?

12. Označi oblike kazivanja u pripoveci Most na Žepi.

13. VEDRO nebo, GUSTA trava primeri su za:

14. Epske narodne pesme imaju ustaljen početak koji se sastoji od niza pitanja, pa slede negativni odgovori i jedan tačan, koja je to stilska figura?

15. Ko je u pripoveci Most na Žepi neimar?
16. Koje godine je Ivo Andrić dobio Nobelovu nagradu za književnost?

17. Epitet je u gramatici:

18. Zrikavci zriču, primer je za:

19. Fabula je:

20. Koja je ovo stilska figura: Za Đurđem je kosu odrezala, za đeverom lice izgrdila, a za bratom oči izvadila?
21. Na osnovu stiha: Osećam večeras dok posmatram laste, zaključujemo da je aliteracija je ponavljanje istih...

22. Koja stilska figura je: Bejaste li, braćo moja mlada?

23. Epitet je:

24. Preskoči tri konja viteza i na njima tri plamena mača, primer je za:

25. Sunce je simbol života, a srce je simbol...
26. Lako k'o krilo, primer je za:

27. Kad ustane KUKA I MOTIKA, primer je za:

28. Kada se poveže nekoliko metafora u jednu pesničku sliku, nastaje:

29. Koji književni rod je delo Most na Žepi?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ