Stilske figure i Most na Žepi – test

Stilske figure i Most na Žepi – test

Резултат теста

1. Ko je u pripoveci Most na Žepi neimar?

2. Koja je ovo stilska figura: Za Đurđem je kosu odrezala, za đeverom lice izgrdila, a za bratom oči izvadila?

3. Fabula je:

4. Koja stilska figura je: Bejaste li, braćo moja mlada?

5. BIJELI dvori, RUJNO vino primeri su za:

6. U kakvom su odnosu lpredstavljeni likovi vezira i neimara?

7. Koji književni rod je delo Most na Žepi?

8. Nebo sreće i pakao bola, primer je za:

9. Epske narodne pesme imaju ustaljen početak koji se sastoji od niza pitanja, pa slede negativni odgovori i jedan tačan, koja je to stilska figura?

10. Na osnovu stiha: Osećam večeras dok posmatram laste, zaključujemo da je aliteracija je ponavljanje istih...

11. U naslovu pesme Svetli grobovi, krije se jedna neobična stilska figura, koja?

12. Zrikavci zriču, primer je za:

13. Lako k'o krilo, primer je za:

14. Vezir Jusuf je glavni lik u pripoveci Most na Žepi?

15. U mom srcu ponoć, primer je za:

16. Epitet je u gramatici:

17. Sve mu je napredovalo, raslo, bujalo, množilo se i širilo u nedogled, primer je za:

18. Kad ustane KUKA I MOTIKA, primer je za:

19. VEDRO nebo, GUSTA trava primeri su za:

20. Označi oblike kazivanja u pripoveci Most na Žepi.

21. Kada se poveže nekoliko metafora u jednu pesničku sliku, nastaje:

22. Most je simbol

23. Preskoči tri konja viteza i na njima tri plamena mača, primer je za:

24. Koja je ideja dela Most na Žepi?

25. Šljiva se budi krajem aprila i širi svoja krila, primer je za:

26. Šta piše na mostu na reci Žepi?

27. Koje godine je Ivo Andrić dobio Nobelovu nagradu za književnost?

28. Sunce je simbol života, a srce je simbol...

29. Epitet je:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ