Stilske figure i Most na Žepi – test

Stilske figure i Most na Žepi – test

Сложенице – тест

Гласовне промене – тест

Резултат теста

1. Preskoči tri konja viteza i na njima tri plamena mača, primer je za:

2. Na osnovu stiha: Osećam večeras dok posmatram laste, zaključujemo da je aliteracija je ponavljanje istih...

3. Kada se poveže nekoliko metafora u jednu pesničku sliku, nastaje:

4. BIJELI dvori, RUJNO vino primeri su za:

5. Fabula je:
6. Označi oblike kazivanja u pripoveci Most na Žepi.

7. Koje godine je Ivo Andrić dobio Nobelovu nagradu za književnost?

8. Koja je ideja dela Most na Žepi?

9. Koja stilska figura je: Bejaste li, braćo moja mlada?

10. VEDRO nebo, GUSTA trava primeri su za:
11. Sunce je simbol života, a srce je simbol...

12. Epitet je:

13. Šljiva se budi krajem aprila i širi svoja krila, primer je za:

14. Šta piše na mostu na reci Žepi?

15. Koja je ovo stilska figura: Za Đurđem je kosu odrezala, za đeverom lice izgrdila, a za bratom oči izvadila?
16. Most je simbol

17. Vezir Jusuf je glavni lik u pripoveci Most na Žepi?

18. Lako k'o krilo, primer je za:

19. U mom srcu ponoć, primer je za:

20. Epitet je u gramatici:
21. Ko je u pripoveci Most na Žepi neimar?

22. Zrikavci zriču, primer je za:

23. Sve mu je napredovalo, raslo, bujalo, množilo se i širilo u nedogled, primer je za:

24. Nebo sreće i pakao bola, primer je za:

25. Epske narodne pesme imaju ustaljen početak koji se sastoji od niza pitanja, pa slede negativni odgovori i jedan tačan, koja je to stilska figura?
26. Kad ustane KUKA I MOTIKA, primer je za:

27. U naslovu pesme Svetli grobovi, krije se jedna neobična stilska figura, koja?

28. U kakvom su odnosu lpredstavljeni likovi vezira i neimara?

29. Koji književni rod je delo Most na Žepi?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ