Углови четвороугла – тест (8.р.)

Тест у Ворд формату преузмите на линку испод.

Углови четвороугла – тест (8.р.)

Резултат теста

1. Израчунај непознати угао x.

2. Израчунај непознати угао.

3. Израчунај х.

4. Израчунај угао код темена F.

5. Израчунај х.
6. Израчунај угао a.

7. Израчунај угао r.

8. Израчунај угао u.

9. Израчунај x.

10. Израчунај угао који фали.
11. Израчунај угао који фали.

12. Провери да ли углови 79°, 85°, 42° и 154° могу бити унутрашњи углови четвороугла?

13. Провери да ли углови 60°, 99°, 31° и 119° могу бити унутрашњи углови четвороугла?

14. Углови четвороугла су α=86°,β=74°, γ=93°. Израчунај угао δ.

15. Мера једног унутрашњег угла четвороугла је 59°. Израчунај меру њему одговарајућег спољашњег угла.
16. Одредио непознате унутрашње углове γ и δ ако је дато: унутрашњи углови α=59°, β=72° и спољашњим угао δ1=93°

17. Дијагонала АС дели четвороугао АВСD на два једнакостранична троугла. Израчунај унутрашње углове тог четвороугла. Нацртај слику пре решавања задатка.

18. Одреди унутрашње углове четвороугла ако је дато: унутрашњи углови се редом разликују за 32°.

19. Одреди унутрашње углове четвороугла ако је дато: унутрашњи углови су једнаки x, 2x,4x,5x.

20. Израчунај обим четвороугла са слике.
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ