Površina piramide – test (8.r.)

Тест у Ворд формату преузмите на линку испод (наставни листић).

Površina piramide – test

Резултат теста

1. Bočna strana piramide je

2. Visina bočne strane piramide normalna je na:

3. Na slici je mreža pravilne četvorostrane piramide.

4. Površina pravilne četvorostrane piramide čija je osnovna ivica 10cm a apotema 9cm je

5. Koja je površina baze B pravilne šestostrane piramide ako je osnovna ivica a=4dm?
6. Izračunaj dužinu osnovne ivice pravilne šestostrane piramide čija je dužina bočne ivice 61cm i dužina visine bočne strane 60cm. UPUTSTVO: Rešenje zapiši bez merne jedinice.

7. Ivica tetraedra je 7cm. Njegova površina je:

8. Odaberi sva tela koja imaju dve baze:

9. Površina baze pravilne četvorostrane piramide je 64cm² , a površina omotača iznosi 320cm² . Površina te piramide je:

10. Ako je površina baze piramide 14m² , a površina njenog omotača 26 m² kolika je površina piramide?
11. Od čega se sastoji omotač pravilne četvorostrane piramide?

12. Površina baze pravilne četvorostrane piramide je 100cm², a njena visina je 12cm. Površina omotača te piramide je:

13. Izračunaj površinu pravilne četvorostrane piramide ako je a=4cm, h= 7cm. Rešenje zapiši bez merne jedinice npr: 500.

14. Pogledaj sliku i odgovori. Apotema je...

15. Izračunaj osnovnu ivicu pravilne četvorostrane piramide ako je površina omotača 270 cm², a visina bočne strane piramide je 15cm. UPUTSTVO: U rešenje zapiši samo broj bez merne jedinice npr. 500.
16. Izračunaj približnu dužinu ivice tetraedra čija je površina 6.92cm². UPUTSTVO: Rešenje zapiši bez merne jedinice npr. 500.

17. Površina omotača pravilne šestostrane piramide iznosi 900cm², a dužina visine bočne strane je 30cm. Izračunaj osnovnu ivicu. UPUTSTVO: Rešenje zapiši kao broj bez merne jedinice npr 50.

18. Osnovna ivica pravilne četvorostrane piramide je 24m, visina piramide je 5m. Izračunaj visinu bočne strane. UPUTSTVO: Rešenje zapiši bez merne jedinice.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ