„Ветар”, Иван В. Лалић – тест

„Ветар”, Иван В. Лалић – тест

Биографије писаца – тест (8. разред)

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Аутор дела „Ветар” је:

2. Књижевни род у који се сврстава дело „Ветар” је:

Ова лирска песма је по књижевној врсти мисаона (рефлексивна) песма.

3. Основне одлике лирике су:

4. Основни мотиви песме су:

5. Опис природе назива се:
6. У који се период живота лирски субјект враћа кроз песму:

7. Мајка у дечаку буди осећаје:

8. Стихови у песми истакнути курзивом представљају део успаванке. Ко се моли и зашто?

9. У последњој строфи ветар је „зелен”? Зашто?

10. Основна осећања лирског субјекта кроз песму су:
11. Одреди ток слика које се у песми смењују:

12. Песма се састоји од три строфе неједнаких дужина. Како се зове стих који нема риму? Допиши.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ