Глаголски облици – тест

Глаголски облици – тест

Гласови – тест

Реченични чланови – тест

Правопис 

Резултат теста

1. Ти због које ЖИВЕХ ја.

2. Ја после тебе НИСАМ никог ВОЛЕО.

3. ПОТРАЖИО бих те али ником путем тим два пута НЕ ИДЕ.

4. Означи назив датог глаголског облика. СТОЈИМ

5. Ко данас БУДЕ СТИГАО први, добиће специјалну награду.
6. Означи правилно написану реченицу:

7. Допуни обликом имперфекта: Како се оно __________ ова торта?

8. Тамни облаци НАДВИШЕ се над нама. Истакнути глаголски облик је...

9. Лагана киша ЈЕ ПАДАЛА тог дана.

10. Означи назив истакнутог глаголског облика у пословици: КАЖИ ми с ким си, да знам ко си.
11. ДОЛАЗЕ и ВРАЋАЈУ СЕ са ластама сунчани и насмејани дани.

12. ИДЕМ али ОСТАЋУти друг.

13. У моменту ДАО БИХ све на свету.

14. Већ сам био прочитао књигу кад се појавио филм.

15. Ноћима САЊАМ пусте, сиве друмове.
16. Означи глаголски облик који не припада низу:

17. Како се зове дати глаголски облик? НАПИСАЋЕТЕ

18. ДАЈ ми то!

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ