Физика – иницијални тест (8. разред)

Физика – иницијални тест (8. разред)

Резултат теста

1. Ауто се креће равномерно брзином 72km/h. Одредити зауставни пут аута ако он почне да успорава сталним убрзањем 4m/s².

2. Одредити масу тела ако се оно креће убрзањем 2,5m/s² при деловању силе 100kN.

3. Стрела одапета увис пада након 10s лета. Којом брзином је одапета увис?

4. На крајевима полуге која се налази у равнотежи налазе се тело тежине 750N и тег масе 15kg. Коликa је дужина полуге ако је крак веће силе 40cm?(решење запиши у центиметрима, само бројну вредност и јединицу)

5. Тело масе 35kg издигнуто је изнад тла 2m. До које висине треба издићи тело масе 14kg да би потенцијалне енергије ова два тела биле једнаке?Решење запиши са ознаком, бројном вредношћу и јединицом за висину(m)
6. Одредити коефицијент трења између тела и подлоге ако на тело масе 30kg делује сила трења од 120N.

7. Са исте висине падају два тела исте величине, једно од дрвета, друго од гвожђа. Непосредно пре удара у земљу које тело ће имати већу кинетичку енергију?

8. Ослонац је испод тежишта код

9. Која је јединица за тежину тела?

10. Која је јединица за енергију? (напиши само ознаку, тј.слово јединице те физичке величине).
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ