Poreklo i raznovrsnost života II – test (8.r.)

Poreklo i raznovrsnost života II

1. Koje organizme možemo naći u vrelim izvorima Nacionalnog parka ''Jeloustoun''?

2. Kako nazivamo vrstu koja i dan danas živi u skoro nepromenjenom obliku?

3. Domenu Arhea pripada:

4. Karakteristika životinja je:

5. Kom domenu pripada pekarski kvasac?
6. Kako se naziva pojava da u prirodi preživljavaju jedinke koje su prilagođene uslovima sredine?

7. Nemaju organizovano jedro i nasledni materijal je rasut po citoplazmi. Imaju ćelijski zid koji ih štiti od nepovoljnih uslova. Navedena tvrdnja se odnosi na:

8. Kako se nazivaju okamenjeni ostaci biljaka i životinja koji su živeli nekada davno?

9. Dugotrajan i postepen proces promena živih bića tokom vremena je:

10. Carstvu Protista pripadaju:
11. Kako se naziva nauka koja proučava fosile?

12. Jednoćelijski organizam, sa jedrom, bez ćelijskog zida, koji se hrani heterotrofno i kreće se pripada carstvu:

13. Gljive su heterotrofni saprofitski organizmi, koji u svom ćelijskom zidu imaju _______ umesto celuloze.

14. Korona virus pripada domenu Arhea.

15. Višećelijski organizmi koji se hrane autotrofno su:
16. Šta od navedenog pripada živoj prirodi?

17. Ljubičica pripada domenu:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста