Poreklo i raznovrsnost života II – test (8.r.)

Poreklo i raznovrsnost života II

1. Ljubičica pripada domenu:

2. Višećelijski organizmi koji se hrane autotrofno su:

3. Korona virus pripada domenu Arhea.

4. Šta od navedenog pripada živoj prirodi?

5. Kom domenu pripada pekarski kvasac?
6. Domenu Arhea pripada:

7. Kako se nazivaju okamenjeni ostaci biljaka i životinja koji su živeli nekada davno?

8. Kako se naziva pojava da u prirodi preživljavaju jedinke koje su prilagođene uslovima sredine?

9. Karakteristika životinja je:

10. Kako nazivamo vrstu koja i dan danas živi u skoro nepromenjenom obliku?
11. Koje organizme možemo naći u vrelim izvorima Nacionalnog parka ''Jeloustoun''?

12. Nemaju organizovano jedro i nasledni materijal je rasut po citoplazmi. Imaju ćelijski zid koji ih štiti od nepovoljnih uslova. Navedena tvrdnja se odnosi na:

13. Dugotrajan i postepen proces promena živih bića tokom vremena je:

14. Jednoćelijski organizam, sa jedrom, bez ćelijskog zida, koji se hrani heterotrofno i kreće se pripada carstvu:

15. Gljive su heterotrofni saprofitski organizmi, koji u svom ćelijskom zidu imaju _______ umesto celuloze.
16. Carstvu Protista pripadaju:

17. Kako se naziva nauka koja proučava fosile?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста