Poreklo i raznovrsnost života II

Poreklo i raznovrsnost života II

1. Ljubičica pripada domenu:

2. Dugotrajan i postepen proces promena živih bića tokom vremena je:

3. Korona virus pripada domenu Arhea.

4. Gljive su heterotrofni saprofitski organizmi, koji u svom ćelijskom zidu imaju _______ umesto celuloze.

5. Kako se nazivaju okamenjeni ostaci biljaka i životinja koji su živeli nekada davno?

6. Višećelijski organizmi koji se hrane autotrofno su:

7. Kom domenu pripada pekarski kvasac?

8. Jednoćelijski organizam, sa jedrom, bez ćelijskog zida, koji se hrani heterotrofno i kreće se pripada carstvu:

9. Carstvu Protista pripadaju:

10. Domenu Arhea pripada:

11. Kako nazivamo vrstu koja i dan danas živi u skoro nepromenjenom obliku?

12. Koje organizme možemo naći u vrelim izvorima Nacionalnog parka ''Jeloustoun''?

13. Šta od navedenog pripada živoj prirodi?

14. Karakteristika životinja je:

15. Kako se naziva nauka koja proučava fosile?

16. Nemaju organizovano jedro i nasledni materijal je rasut po citoplazmi. Imaju ćelijski zid koji ih štiti od nepovoljnih uslova. Navedena tvrdnja se odnosi na:

17. Kako se naziva pojava da u prirodi preživljavaju jedinke koje su prilagođene uslovima sredine?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста