Питагорина теорема – тест

Питагорина теорема

Pitagorina teorema – pravougli trougao

Резултат теста

1. На основу дате слике одреди дужине непознатих страница правоуглог троугла:

2. Страница квадрата је 8cm. Дужина његове дијагонале је:

3. Ако је обим квадрата 24√2 тада је његова површина :

4. Обим правоуглог троугла чија је су катете 18cm и 24cm износи:

5. Површина правоугаоника је 192 cm2. Израчунај дужину дијагонале ако је дужина једне његове странице 12cm.
6. Дужа основица једнакокраког трапеза износи 40cm. Његов крак је 20cm , а висина 16cm . Површина тог трапеза износи:

7. Дужина непознате странице y са слике износи:

8. Основица једнакокраког троугла је 16 cm, а крак 17 cm. Површина тог троугла износи:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ