Услови за настанак електричне струје и извори струје – тест

Резултат теста

1. Електрична струја је усмерено кретање наелектрисаних честица у проводнику.

2. Носиоци електричне струје су:

3. Струја тече кроз проводник ако на његовим крајевима постоји напон.

4. Рад електричних уређаја је могућ само ако се они прикључе на извор струје.

5. Извори струје морају да:
6. Да ли је утичница извор струје?

7. Извори наизменичне и једносмерне струје су:

8. Најчешћи извори једносмерне струје су:

9. У батеријама се:

10. Најважнија карактеристика самог извора струје јесте напон на његовим половима, који се назива електромоторна сила.
11. За настанак и протицање електричне струје потребни су:

12. На слици је приказано струјно коло.

13. Електрична струја је усмерена од позитивног ка негативном полу извора струје.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ