Књижевно-теоријски појмови (1. део)

Књижевно-теоријски појмови (1. део, осми разред)

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

1. Пејзаж је:

2. Алузија је:

3. Неизговорени драмски текст дат у загради, упутства глумцима, читаоцима и редитељима:

4. Анегдота је:

5. Дистих је:

6. Одступање од главне теме уметањем епизода које могу и не морају бити у вези са главном темом:

7. Ова књижевна врста садржи лирске, епске и драмске елементе, елегичног је тона и има трагичан крај:

8. Да ли постоји строфа од једног стиха:

9. Стих је:

10. Алегорија је:

11. Адаптирати значи:

12. Песма у којој лирски субјекат изражава своја размишљања о свету, животу и људима се назива:

13. Афоризам је:

14. Средњовековне биографије црквених великодостојника и владара или...

15. Кратка поучна прича у којој се људске особине представљају на сликовит начин преко животиња као главних јунака:

16. Цезура:

17. ПОЈ - РОЈ, ЖУТ - КРУТ, РАЈ - ГАЈ: ово су примери за:

18. Речи које су значењски супротне су:

19. Ова стилска фигура мисли, осећања и песничке слике ређа по јачини:

20. Мудрости настале на основу животног искуства и које изражавају општељудска запажања називамо:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста