Књижевно-теоријски појмови (1. део)

Књижевно-теоријски појмови (1. део, осми разред)

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

1. Речи које су значењски супротне су:

2. Анегдота је:

3. Адаптирати значи:

4. Дистих је:

5. Ова стилска фигура мисли, осећања и песничке слике ређа по јачини:
6. Неизговорени драмски текст дат у загради, упутства глумцима, читаоцима и редитељима:

7. Алузија је:

8. Пејзаж је:

9. Афоризам је:

10. Алегорија је:
11. Кратка поучна прича у којој се људске особине представљају на сликовит начин преко животиња као главних јунака:

12. Да ли постоји строфа од једног стиха:

13. ПОЈ - РОЈ, ЖУТ - КРУТ, РАЈ - ГАЈ: ово су примери за:

14. Цезура:

15. Стих је:
16. Ова књижевна врста садржи лирске, епске и драмске елементе, елегичног је тона и има трагичан крај:

17. Песма у којој лирски субјекат изражава своја размишљања о свету, животу и људима се назива:

18. Мудрости настале на основу животног искуства и које изражавају општељудска запажања називамо:

19. Средњовековне биографије црквених великодостојника и владара или...

20. Одступање од главне теме уметањем епизода које могу и не морају бити у вези са главном темом:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста