Правопис – тест

Правопис – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ и ОВДЕ

Резултат теста

1. У којој реченици важи правило о писању држава?

2. Шта се од наведеног пише састављено?

3. Означи реченице у којима су поштована правописна правила о писању цртице.

4. У којим реченицама су правилно употребљени наводници?

5. Означи реченице у којима се скраћеница пише без тачке.

6. Шта је правилно написано?

7. Шта је правилно написано?

8. Где је вокатив правилно употребљен?

9. Означи правилно написан коментар:

10. У којим реченицама је број правилно написан?

11. Великим почетним словом пишу се:

12. У којој реченици нису потребни наводници?

13. Која два глагола су правилно написана?

14. Где запета није правилно употребљена?

15. У којој реченици није потребно писање заменице ВИ великим словом?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ