Правопис – тест

Правопис – тест

Правопис – тест

Правопис – тест (7. разред)

Правопис – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ и ОВДЕ

Резултат теста

1. У којим реченицама важи правило о писању великог слова?

2. Шта је правилно написано?

3. Шта је правилно написано?

4. Које реченице су исправно написане?

5. Где је вокатив правилно употребљен?
6. Која два глагола су правилно написана?

7. Великим почетним словом пишу се:

8. Означи правилно написан коментар:

9. Шта је правилно написано?

10. Означи правилно написане примере:
11. У којој реченици није потребно писање заменице ВИ великим словом?

12. Која два појма су правилно написана?

13. Шта су изузеци у писању речце НЕ?

14. Шта је правилно написано?

15. У којој реченици нису потребни наводници?
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ