Привреда

Резултат теста

1. Привреда представља скуп:

2. Привреда подразумева производњу и размену производа.

3. У привреди постоји ___ сектора.

4. У секундарни сектор спадају:

5. Култура, наука и здравство спадају у терцијарни сектор.
6. Ванпривредне делатности се могу назвати и _________ делатности.

7. Квартарни сектор припада ванпривредним делатностима.

8. У демографске факторе спадају:

9. Привредна делатност која се бави гајењем и искоришћавањем биљака и животиња је:

10. Сточарство се дели на:
11. Обележи тачну тврдњу:

12. Процес развоја и ширења индустрије назива се:

13. Према врсти производа који се добија, индустрија се дели на лаку и тешку.

14. Рударство и енергетика, електроиндустрија, металургија спадају у:

15. Изабери тачну тврдњу:
16. Индустрија је велики загађивач воде и ваздуха.

17. Према средини у којој се одвија, саобраћај се може поделити на:

18. На развој туризма утичу:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ