Живот у екосистему – тест

Живот у екосистему – тест

Резултат теста

1. У летеће форме спадају (могуће је штиклирати више тачних одговора):

2. У ријуће форме спада (тачна су два одговора):

3. Када оба организма имају корист од заједничког живота, кажемо да живе у симбиози.

4. На копну се разликују:

5. Генерална скупштина Уједињених нација прогласила је 22. мај Даном зажтите биодиверзитета.
6. Животно станиште

7. Сви биоми заједно чине _____________.

8. Екосистем чине:

9. На слици је приказана смена

10. На фотографији је приказана спратовност у шуми.
11. Утицаји човека на животну средину и живи свет представљају посебан биотички фактор или ___________фактор.

12. Врсте изузетно осетљиве и на најмање негативне промене животне средине показатељи су "здравља" или очуваности животне средине. Такве врсте су природни показатељи или ___________________ квалитета животне средине.

13. Светлост, температура, влажност... претстављају:

14. У форме које се крећу по земљи спадају (могуће је штиклирати више тачних одговора):

15. На слици је приказан
16. Еколошка ниша:

17. Област на Земљи насељена живим бићима је:

18. Циљ конзервационе биологије је истраживање целокупне разноврсности неживих бића и њихових заједница.

19. Врабац и миш су

20. Салинитет се изражава у:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ