Појам, појава, положај и размештај насеља на Земљи

Појам, појава, положај и размештај насеља на Земљи

Природно кретање становништва, насељавање света и број становника на Земљи

1. У долини које реке се налазио најстарији град?

2. Град на највишој надморској висини је:

3. На слици изнад се налази:

4. Свако насеље има:

5. У ______ код Београда у периоду од 4500.-3200. г.п.н.е. развијало се једно од првих градских насеља у Јужној Европи.
6. Гушће су насељене:

7. Већи број насеља налази се на:

8. Прва градска насеља настају:

9. Најсеверније насеље на Земљи је:

10. У ком месту, у близини Панчева, су пронађени трагови сталног насеља?
11. Један од највећих градова-држава у Старој Грчкој била је:

12. Означити физичко-географске факторе који утичу на положај и размештај насеља:

13. На ________ Земљиној полулопти живи 90% светског становништва.

14. Прва насеља настају:

15. ________ су места сталне или привремене концентрације људи и објеката.
16. Како се називао најстарији, уједно и најнижи град?

17. Међу најстарија насеља у Европи убраја се и Лепенски Вир.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста