Граматика, 6.р. (годишња провера, тест 1)

Граматика, 6.р. (годишња провера, тест 1)

Правопис, 6.р. (годишња провера, 2. део)

Граматика, 6.р. (годишња провера, тест 2)

Језичка култура, 6.р. (годишња провера)

Провера знања из књижевности, 6. разред (тест 3)

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

1. У којој реченици је примењена гласовна промена једначење сугласника по звучности:

2. У којим компаративима придева опажаш јотовање:

3. Која заменица је уљез:

4. У речима ИЗЛОЗИ, ИСПЕЦИ, МАЈЦИ и ОРАСИ десила се гласовна промена:

5. Како гласи 1. лице једнине аориста глагола ДОСТИЋИ:
6. Узвична реченица је:

7. Која реч није сложеница:

8. Означи просте речи:

9. Притиснули су НЕКИ тастер и врата су се нагло отворила. Наглашеној заменици одреди врсту, род, број и падеж:

10. У именима неких градова препознаје се слоготворно р - означи те градове:
11. Означи збирне именице у којима проналазиш јотовање:

12. Од које се гласовне промене одступа у примерима ИНЈЕКЦИЈА и КОНЈУГАЦИЈА:

13. Звездара, звезда, звездица, звездасто, Звездан, Звездана - корен ове породице речи је:

14. Њ, Ћ, Ж, Ј, Ч, Љ, Ђ, Ш, Џ су:

15. У једном примеру није присутна нелична именичка заменица, него придевска општа - означи тај пример:
16. ОРАТИ, плусквамперфекат, 3. лице множине:

17. У којој реченици упитно-односна заменица није правилно употребљена:

18. Реченица са глаголом у облику имперфекта је:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста