Аорист – тест

Аорист – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

1. Аорист припада:

2. Аорист исказује радњу......

3. Аорист је:

4. Аорист је:

5. Аорист се углавном гради од:
6. Аорист се гради од:

7. Ако се инфинитивна основа завршава са САМОГЛАСНИК, наставци за грађење аориста су:

8. Ако се инфинитивна основа завршава са СУГЛАСНИК, наставци за грађење аориста су:

9. Неки облици аориста код одређених глагола пишу се исто као и неки облици _____________ тих глагола:

10. Која реченица има облик глагола у аористу:
11. Напиши аорист глагола БИТИ у одговарајућем лицу: Шта ти ____________ да тако поступиш?

12. Означи 2 реченице са глаголима у облику аориста:

13. Како гласи 1. лице једнине аориста глагола ПОДИЋИ:

14. Само што прођосмо поред позоришта, али Нину не видесмо. Испадоше нам очи гледајући у правцу којим је требало да дође. Колико има глагола у облику аориста у датом примеру:

15. Када глагол ПЕЋИ напишеш у облику 2. лица једнине аориста, дешава се гласовна промена која се зове:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста