Увод у физику – тест

Резултат теста

1. Физика се бави:

2. У која два облика се јавља материја?

3. Супстанца је материјал од чега су састављена тела, а физичко поље се налази око сваког тела.

4. Који од неведених појмова је физичко тело? (више тачних одговора)

5. Ако тела за време међусобног дејства нису у непосредном додиру, међудејство се остварује посредством:
6. Супстанцију не можемо опазити чулима.

7. Одредити на којој слици је приказан експеримент.

8. Да ли мерење и рачунање припада физичким методама истраживања?

9. Који од наведених појмова представља супстанцију?

10. Мерења се увек врше:
11. Које од наведених појава изучава физика?

12. Физички закони исказују суштину и правилности по којима се одвијају природне појаве.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ