Рачунарске мреже, интернет протоколи, домени и адресе – тест (6. r.)

Рачунарске мреже, интернет протоколи, домени и адресе – тест (6. r.)

Резултат теста

1. edu.rs је домен

2. gov.rs је домен

3. Сервер је рачунар...

4. Клијент је рачунар...

5. Шта од понуђеног може бити e-mail адреса?
6. Која од понуђених адреса може бити IP адреса

7. ____________________ је назив за групу независних рачунара који су међусобно повезани тако да комуницирају један са другим и да у тој комуникацији размењују информације и деле ресурсе (штампаче, скенере,...)

8. org.rs је домен

9. Помоћу уређаја које зовемо __________ локалну рачунарску мрежу можемо да повежемо са другим локалним рачунарским мрежама у већу мрежу.

10. _________ је нумеричка адреса сваког дигиталног уређаја повезаног на интернет
11. HTTPS је врста

12. _____________ представљају скуп правила и поступака који се примењују при комуникацији (преносу података) између умрежених уређаја.

13. Протокол HTTPS је посебна верзија протокола HTTP која обезбеђује да комуникација између сервера и клијента буде

14. Протокол _____________ служи за комуникацију између два рачунара-сервера и клијента.

15. __________ је јединствена текстуална ознака која се додељује скупу уређаја или интернет сервиса.
16. .rs је интернет домен из

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ