Врсте речи – тест

Врсте речи – тест

Врсте речи

Резултат теста

1. У низу речи означи именичке заменице

2. Прилози најчешће стоје уз глаголе.

3. Именицама СВЕТА, БОЈАН, НОВИ САД, ФРУШКА ГОРА, САВА одреди врсту.

4. Означи присвојне придеве.

5. Означи лице и род обележеном глаголу. ЗАНЕО СЕ посматрањем птица.

6. Збирним именицама ЦВЕЋЕ, ТРЊЕ, КЛАСЈЕ одреди род и број.

7. Означи врсту датих придева. БЕО, МЛАД, НОВ

8. Означи заједничке именице у множини.

9. Означи врсту датих придева. ЈЕСЕЊИ, ДНЕВНИ, ЈУЧЕРАШЊИ

10. ОНА је моја другарица. Означи коју врсту речи замењује обележена заменица.

11. . Означи основне бројеве.

12. Означи врсту обележене речи. Станује БЛИЗУ .

13. Означи бројне именице.

14. Градивним и глаголским именицама ПЕСАК, УГАЉ, ТРЧАЊЕ, ИГРАЊЕ одреди број.

15. Шта замењују именичке заменице?

16. Променљиве речи увек имају исти облик.

17. Означи врсту обележене речи. Станује БЛИЗУ нас .

18. Пресецани ваздух ШИБА у лице, ХУКЋЕ. Обележи врсту и службу истакнутим речима.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ