Врсте речи – тест

Врсте речи – тест

Врсте речи

Резултат теста

1. Шта замењују именичке заменице?

2. Избаци уљеза.

3. Пресецани ваздух ШИБА у лице, ХУКЋЕ. Обележи врсту и службу истакнутим речима.

4. Прилози најчешће стоје уз глаголе.

5. Означи врсту обележене речи. Станује БЛИЗУ .

6. Променљиве речи увек имају исти облик.

7. Означи правилно написане реченице.

8. Означи врсту датих придева. ЈЕСЕЊИ, ДНЕВНИ, ЈУЧЕРАШЊИ

9. Означи врсту датих придева. ЗЛАТНИ, КАМЕНИ, ДРВЕНИ

10. ОНА је моја другарица. Означи коју врсту речи замењује обележена заменица.

11. Означи врсту бројева. ДВОЈЕ, ОСМОРО, ПЕДЕСЕТ ТРОЈЕ

12. . Означи основне бројеве.

13. Збирним именицама ЦВЕЋЕ, ТРЊЕ, КЛАСЈЕ одреди род и број.

14. Означи врсту датих придева. БЕО, МЛАД, НОВ

15. Означи врсту обележене речи. Станује БЛИЗУ нас .

16. Означи бројне именице.

17. Градивним и глаголским именицама ПЕСАК, УГАЉ, ТРЧАЊЕ, ИГРАЊЕ одреди број.

18. На СТАРОМ плацу поред ВЕЛИКЕ зграде постоји простор за игру. Обележи врсту и службу истакнутим речима.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ