Врсте речи – тест

Врсте речи – тест

Синтагме – тест

Граматика и правопис – тест

Врсте речи

Резултат теста

1. Избаци уљеза.

2. Прилози најчешће стоје уз глаголе.

3. Избаци уљеза.

4. Избаци уљеза.

5. Све речи се деле на променљиве и непроменљиве.

6. У низу речи означи именичке заменице

7. . Означи основне бројеве.

8. Означи лице и род обележеном глаголу. ЗАНЕО СЕ посматрањем птица.

9. Означи врсту датих придева. ЈЕСЕЊИ, ДНЕВНИ, ЈУЧЕРАШЊИ

10. Пресецани ваздух ШИБА у лице, ХУКЋЕ. Обележи врсту и службу истакнутим речима.

11. Одреди род и број придеву ШИРОКО.

12. Означи врсту обележене речи. Станује БЛИЗУ .

13. На СТАРОМ плацу поред ВЕЛИКЕ зграде постоји простор за игру. Обележи врсту и службу истакнутим речима.

14. Означи врсту датих придева. БЕО, МЛАД, НОВ

15. Означи бројне именице.

16. Означи присвојне придеве.

17. Градивним и глаголским именицама ПЕСАК, УГАЉ, ТРЧАЊЕ, ИГРАЊЕ одреди број.

18. Означи врсту обележене речи. Станује БЛИЗУ нас .

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ