Врсте речи – тест

Врсте речи – тест

Синтагме – тест

Граматика и правопис – тест

Врсте речи – тест (5.р.)

Резултат теста

1. У низу речи означи именичке заменице

2. Именицама СВЕТА, БОЈАН, НОВИ САД, ФРУШКА ГОРА, САВА одреди врсту.

3. Означи врсту датих придева. ЈЕСЕЊИ, ДНЕВНИ, ЈУЧЕРАШЊИ

4. Одреди род и број придеву ШИРОКО.

5. Градивним и глаголским именицама ПЕСАК, УГАЉ, ТРЧАЊЕ, ИГРАЊЕ одреди број.
6. Све речи се деле на променљиве и непроменљиве.

7. Шта замењују именичке заменице?

8. Означи врсту датих придева. БЕО, МЛАД, НОВ

9. Означи правилно написане реченице.

10. Означи врсту обележене речи. Станује БЛИЗУ нас .
11. Означи лице и род обележеном глаголу. ЗАНЕО СЕ посматрањем птица.

12. Избаци уљеза.

13. Означи врсту датих придева. ЗЛАТНИ, КАМЕНИ, ДРВЕНИ

14. Прилози најчешће стоје уз глаголе.

15. Избаци уљеза.
16. Означи врсту бројева. ДВОЈЕ, ОСМОРО, ПЕДЕСЕТ ТРОЈЕ

17. Збирним именицама ЦВЕЋЕ, ТРЊЕ, КЛАСЈЕ одреди род и број.

18. Избаци уљеза.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ