Povratak Obrenovića- Srbija 1858.-1878. godine- Test za 7. razred

Povratak Obrenovića- Srbija 1858.-1878. godine- Test za 7. razred

1. Na Svetoandrejskoj skupštini 1858. godine:

2. Knez Miloš pokušava da izmeni Ustav iz 1838. godine i obezbedi vlast sinu Mihailu i u tome uspeva.

3. Na narodnoj skupštini u Kragujevcu 1861. godine doneti su zakoni:

4. Kako se naziva skupština u Kragujevcu, u kojoj su 1861. doneti određeni zakoni?

5. Na podsticaj kneza Mihaila je osnovan odbor za izgradnju:
6. Šta se desilo na Čukur česmi u junu 1862. godine?

7. Kada je osmanski zapovednik Beograda simbolično uručio knezu Mihailu ključeve gradova?

8. Srbija je formalno do 1878. godine ostala pod osmanskom vlašću.

9. Ko je kritikovao apsolutističku vladavinu Kneza Mihaila?

10. Liberali su podržavali:
11. Knez Mihailo je ubijen u atentatu na Košutnjaku:

12. Najvažniji rezultat knez Mihailove spoljne politike bilo je:

13. Prvi balkanski savez su činile:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста