Механички рад и енергија. Снага – систематизација

Механички рад и енергија. Снага – систематизација

Резултат теста

1. __________ је по дефиницији бројно једнака извршеном раду у јединици времена.

2. Oсновна јединица за снагу ____.

3. Ват=

4. Kоефицијент корисног дејства је однос корисне снаге и пасивне снаге.

5. Када тело пређе из једног енергетског стања (почетно Е1) у неко друго стање (коначно Е2) одређеног вида енергије врши се рад који је једнак А=Е2-Е1
6. _______рад представља покретање тела са једног места на друго или мењање облика тела.

7. За вршење механичког рада потребно је да се употреби довољно јака _____ како би се савладали сви отпори који се томе супростављају (тежина, трење, отпор средине,…)

8. Корисни и уложени рад су једнаки, јер на пример, када бацамо лопту увис ми део рада трошимо и за савладавање отпора ваздуха.

9. Рад силе теже једнак је производу тежине тела и висинске ________ коју тело прелази.

10. Енергију обележавамо са (Е)
11. Рад обележавамо са (S)

12. Килоџул – 1kJ = 10000J = 10J

13. Формула за рад силе теже:

14. Колика је снага мотора која за 10 s изврши рад од 1000J?

15. Колики рад изврши машина снаге 5 kW за 1 мин?
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ