Ptice i sisari

Резултат теста

1. Sistem organa za izlučivanje čine bubrezi, mokraćni kanal, kloaka i mokraćni mehur.

2. Koji od navedenih pripada redu torbara:

3. Ptice imaju ________ telesnu temperaturu:

4. Pingvini su ptice koje ne mogu da lete ali mogu da plivaju.

5. Kako se zove organ u kojem se odvija razvoj mladih sisara?

6. Ptice vode poreklo od gmizavaca - napiši kako se zvao prelazni oblik između gmizavaca i ptica.

7. Sisari imaju stalnu telesnu temperaturu, rađaju žive mladunce osim sisar sa kloakom koji leže jaja.

8. Koje žlezde nisu karakteristične za sisare:

9. Kako se zove organ preko kojeg sisari dobijaju hranu i kiseonik od majke?

10. Kako se zove promena perja kod ptica?

11. Koji sisar polaže jaja i ima kloaku:

12. Veliko perje se nalazi na:

13. Ptica poseduje tri vrste perja a to su:

14. Po načinu ishrane ptice pripadaju grupi:

15. Organi za izlučivanje ptica i sisara su _______.

16. Promjena dlake kod sisara zove se:

17. Svi letači pored pluća imaju i vazdušne kesice.

18. Krvni sistem je zatvorenog tipa i srce je građeno od dve komore i jedne pretkomore.

19. Mitarenje znači:

20. Ptice umesto usta imaju:

21. Četverokomorno srce odnosno, mešanje krvi je u potpunosti onemogućeno kod:

22. Na slici je zec. Svrstavamo ga u:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ