Ptice i sisari – test (7.r.)

Ptice i sisari

Резултат теста

1. Sisari imaju stalnu telesnu temperaturu, rađaju žive mladunce osim sisar sa kloakom koji leže jaja.

2. Svi letači pored pluća imaju i vazdušne kesice.

3. Mitarenje znači:

4. Krvni sistem je zatvorenog tipa i srce je građeno od dve komore i jedne pretkomore.

5. Ptica poseduje tri vrste perja a to su:
6. Promjena dlake kod sisara zove se:

7. Veliko perje se nalazi na:

8. Četverokomorno srce odnosno, mešanje krvi je u potpunosti onemogućeno kod:

9. Na slici je zec. Svrstavamo ga u:

10. Pingvini su ptice koje ne mogu da lete ali mogu da plivaju.
11. Ptice vode poreklo od gmizavaca - napiši kako se zvao prelazni oblik između gmizavaca i ptica.

12. Kako se zove promena perja kod ptica?

13. Koji sisar polaže jaja i ima kloaku:

14. Organi za izlučivanje ptica i sisara su _______.

15. Sistem organa za izlučivanje čine bubrezi, mokraćni kanal, kloaka i mokraćni mehur.
16. Koje žlezde nisu karakteristične za sisare:

17. Ptice umesto usta imaju:

18. Ptice imaju ________ telesnu temperaturu:

19. Kako se zove organ preko kojeg sisari dobijaju hranu i kiseonik od majke?

20. Po načinu ishrane ptice pripadaju grupi:
21. Koji od navedenih pripada redu torbara:

22. Kako se zove organ u kojem se odvija razvoj mladih sisara?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ