Глаголски облици (8.р.) – тест

Глаголски облици (8.р.) – тест

Test opšte informisanosti – osmi razred

Гласови – тест

Бројеви – тест (српски језик)

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Означи правилно написане облике футура првог :

2. За глаголе РЕЋИ и ПОБЕЋИ напиши:прво лице једнине аориста ,треће лице једнине аориста

3. Напиши глагол ГЛЕДАТИ у: 3. лицу једнине имперфекта

4. Напиши глагол писати у 3. лицу множине плусквамперфекта

5. Плусквамперфекат је :
6. У следећој реченици имамо два глаголска облика .Одреди их.Ана само што уђе на врата ,а Марија је већ очистила све .

7. Како гласи глагол замолити у аористу и футуру другом за друго лице множине

8. Ко оно беше Милица ? Реч је о глаголском облику :

9. Инфинитивна основа глагола пећи гласи :

10. Глагол замислити напиши у трпном глаголском придеву мушког рода једнине
11. Одреди глаголски вид и род глагола ходати :

12. Инфинитивна и презентска основа глагола прићи гласи :

13. Глаголски прилог садашњи глагола задати гласи :

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ