Непроменљиве речи – тест (8.р.)

Непроменљиве речи (вежбање за осми разред)

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

1. Непроменљиве речи које најчешће стоје уз глаголе (а могу и уз придеве, именице и прилоге) и одређују их по месту, времену, начину, узроку и количини називају се:

2. Шта повезује прилоге са придевима:

3. У којој реченици није употребљен прилог, него предлог:

4. Који се низ прилога разликује од остала три низа:

5. Са десне стране реке јако дува олујни ветар. Коју врсту прилога уочаваш у датом примеру:
6. У којој реченици препознајеш прилог за количину:

7. Која реч није предлог:

8. У којој реченици нема предлога:

9. Која реченица није исправно написана:

10. Поглед се пружао кроз воћњаке из којих је дивно мирисало на брескве; о плоту је висио окачен дедин кожух; бака је за столом чистила махунарке. Колико има предлога у датом примеру:
11. Речца ЛИ се пише састављено са везницима: НЕГОЛИ, КАМОЛИ, А КАМОЛИ, НЕКМОЛИ, А НЕКМОЛИ… Да ли је ова тврдња тачна:

12. Не могу ја све сама: и да поспремам, и да усисавам, и да почистим собу, и да обришем прашину. Зашто се у наведеном примеру везник И појављује заједно са запетом:

13. Којом се врстом непроменљивих речи служимо када желимо да означимо лични став говорника према садржају реченице:

14. У којој реченици не проналазиш речцу:

15. У којој народној пословици не опажаш везник супротног односа:
16. Који се низ по нечему издваја од остала два низа:

17. У којој народној пословици нема предлога:

18. У којој народној пословици не проналазиш прилоге:

19. Означи три узвика којима се не изражавају осећања:

20. У којој народној пословици уочаваш зависни везник:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста