Органска једињења – једињења угљеника – тест

Органска једињења – једињења угљеника – тест

Растварање и растворљивост – тест

Периодни систем елемената – тест

Оксиди – тест 7

Органска једињ

Резултат теста

1. Који елемент ретко улази у састав органских једињења?

2. Угљеник је:

3. Којом везом могу бити повезани атоми угљеника?

4. На слици је приказана:

5. Ако атом угљеника има четири валентна електрона, колико износи његова максимална валенца?
6. Која је молекулска формула дата на слици?

7. Да ли се органска једињења синтетишу само у живим бићима?

8. Колико атома угљеника садржи бензен?

9. Како се доказује присуство угљеника у шпиритусу?

10. Дијамант је:
11. Ациклична једињења граде:

12. Која супстанца не садржи угљеник?

13. Угљеник је: (више тачних одговора)

14. Противпожарни апарат садржи:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ