Ekosistemi šume – test

Ekosistemi šume – test

Резултат теста

1. Gljive su autotrofni organizmi?

2. Tamne četinarske šume su borove.

3. Jastreb i sova se gnezde u spratu žbunja.

4. Najpoznatija ptica, grmlja, šikara i živica:

5. Bakterije saprofiti su odgovorne za razlaganje organske materije životinja i opalog lišća.

6. Najveća štetočina naših listopadnih šuma je gubar-gusenica gubara?

7. Biljojedi sprata drveća su: gubar, jelenak i potkornjak.

8. Šumom nazivamo

9. Izbaci uljeza

10. Sprat zeljastog bilja čine:

11. Svaštojedi sprata drveća su: kreja (šojka), veliki detlić i veverica.

12. Povezivanje živih bića i nežive prirode vrši?

13. Koji je prvi član svakog lanca ishrane:

14. Slavuj je najpoznatija ptica sprata drveća.

15. Zašto je uništavanje šuma opasno?

16. Slavuj je pevačica koja najčešće boravi na spratu?

17. U sprat drveća spada

18. Ptica koja živi u spratu grmova i šiblja je:

19. Koji od spratnih biljaka prima najveću količinu svetlosti?

20. U kojem spratu se nalazi najviše razlagača?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ