Ekosistemi šume – test

Ekosistemi šume – test

Резултат теста

1. U kojem spratu se nalazi najviše razlagača?

2. Označi tačan odgovor!

3. Slavuj je pevačica koja najčešće boravi na spratu?

4. Najveće drvo četinar na svetu je:

5. Šumom nazivamo

6. Koji od spratnih biljaka prima najveću količinu svetlosti?

7. Spratovnost može biti podzemna i nadzemna.

8. Jastreb i sova se gnezde u spratu drveća.

9. Bakterije saprofiti su odgovorne za razlaganje organske materije životinja i opalog lišća.

10. Prizemni sprat u šumi čini

11. Zašto je uništavanje šuma opasno?

12. Svaštojedi sprata drveća su: kreja (šojka), veliki detlić i veverica.

13. Ekosistemi uvek sadrže proizvođače, potrošače i razlagače.

14. Autotrofni organizmi su:

15. Tamne četinarske šume su borove.

16. Najpoznatija ptica, grmlja, šikara i živica:

17. Otrovni plod kod četinara ima samo?

18. U sprat drveća spada

19. Sprat zeljastih biljaka čine

20. Koja od navedenih vrsta je endem planine Tare?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ