Kalcijum – svojstva i primena – test za 8. razred

Kalcijum – svojstva i primena – test za 8. razred

Atom – test (7.r.)

Rastvori – test (7.r.)

Organska jedinjenja sa kiseonikom – test (7.r.)

Sličnu proveru u Wordu  formatu možete preuzeti na linku ispod.

Kalcijum – svojstva i primena – test za 8. razred

1. U svim jedinjenjima alkalnih i većine zemnoalkalnih metala zastupljena je:

2. Koji hidroksidi boje crvenu lakmus hartiju u plavo?

3. Izraziti metali imaju:

4. Pri reakciji kalcijuma i kiseonika nastaje:

5. Kalcijum-hidroksid je:
6. Kalcijum-karbonat se koristi u građevinarstvu, vajarstvu, medicini i stomatologiji.

7. Kalcijum se može seći nožem.

8. Za proizvodnju papira i stakla se koristi:

9. Kako se dobija čist kalcijum?

10. Oksidi alkalnih i većine zemnoalkalnih metala su:
11. Hidroksidi su jedinjenja koja sadrže:

12. Zemnoalkalni metali sa grupom alkalnih metala čine:

13. Pri reakciji alkalnih ili zemnoalkalnih metala sa vodom nastaju:

14. Kalcijum pripada grupi:

15. Kalcijum je veoma reaktivan prema vodi i kiseoniku, pa se stoga čuva:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста