Иницијални тест за 8. разред

Резултат теста

1. Писац текста ,,Kрф, плава гробница“ је?

2. Ком књижевном роду припада дело ,, Kрф, плава гробница“?

3. Зашто писац пише о Крфу, шта га је инспирисало да пише о том месту?

4. Означи слова испред тачних тумачења.

5. Овим текстом Црњански, попут песника Бојића, на ког се позива, модерним уметничким средствима, одаје почаст великом српском народу. Почаст предстваља:

6. Која стилска фигура је у подвученом делу текста?

7. Означи реченице које су написане у складу са правописним правилима.

8. Начин описивања којим писац дочарава лични став према ономе што описује. Опис је прожет осећањима, мислима и вредновањима, и не мора бити веран. Оваквим начином описивања тежимо да и код читаоца изазовемо одређена осећања. Који начин описивања је у питању?

9. Сви моји пријатељи СУ ЉУБАЗНИ. Наглашене речи представљају:

10. У следећој реченици је синтагма: Возови су ИЗУЗЕТНО ЗАНИМЉИВИ. Означи о којој врсти синтагме је реч.

11. Означи реченице које су написане у складу са правописним правилима.

12. Одговорио ми је кроз СМЕХ. У ком падежу је наглашена реч?

13. Једна реч је уљез: уље, река, Марија, ићи, црвенило, чамац. Којој врсти речи припада та реч?

14. Која стилска фигура је подвучена у приказаном тексту, који је изнад питања?

15. Ова врста приповедања се јавља у текстовима чија је сврха да читаоцу пруже одређене информације. Која врста приповедања је у питању?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ