Иницијални тест за 8. разред – српски језик

Иницијални тест за 8. разред – српски језик

Иницијалне тестове за остале разреде погледајте ОВДЕ

Резултат теста

1. Писац текста ,,Kрф, плава гробница“ је?

2. Ком књижевном роду припада дело ,, Kрф, плава гробница“?

3. Зашто писац пише о Крфу, шта га је инспирисало да пише о том месту?

4. Означи слова испред тачних тумачења.

5. Овим текстом Црњански, попут песника Бојића, на ког се позива, модерним уметничким средствима, одаје почаст великом српском народу. Почаст предстваља:
6. Која стилска фигура је у подвученом делу текста?

7. Означи реченице које су написане у складу са правописним правилима.

8. Начин описивања којим писац дочарава лични став према ономе што описује. Опис је прожет осећањима, мислима и вредновањима, и не мора бити веран. Оваквим начином описивања тежимо да и код читаоца изазовемо одређена осећања. Који начин описивања је у питању?

9. Сви моји пријатељи СУ ЉУБАЗНИ. Наглашене речи представљају:

10. У следећој реченици је синтагма: Возови су ИЗУЗЕТНО ЗАНИМЉИВИ. Означи о којој врсти синтагме је реч.
11. Означи реченице које су написане у складу са правописним правилима.

12. Одговорио ми је кроз СМЕХ. У ком падежу је наглашена реч?

13. Једна реч је уљез: уље, река, Марија, ићи, црвенило, чамац. Којој врсти речи припада та реч?

14. Која стилска фигура је подвучена у приказаном тексту, који је изнад питања?

15. Ова врста приповедања се јавља у текстовима чија је сврха да читаоцу пруже одређене информације. Која врста приповедања је у питању?
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ