Ćelija – test (8.r.)

Ćelija

Ćelijski metabolizam – test (8.r.)

1. Na fotografiji iznad je strelicom označeno:

2. Prvi u nizu događaja u ćeliji je:

3. Uloga ćelijske membrane je da:

4. Da li bi navedeni proteinski nosač mogao da unese tri molekula ovakvog oblika u ćeliju?

5. Uloga mitohondrija je da:

6. Lizozom sagoreva šećere.

7. Uloga glatke endoplazmatične mreže je da:

8. Mitohondrije imaju ulogu u razlaganju proteina.

9. Na fotografiji iznad je strelicom označena:

10. Lizozomi razlažu:

11. Nakon što DNK da informaciju:

12. Lizozom je na fotografiji označen brojem:

13. Nakon što protein unese molekul u ćeliju pokreće se metabolička reakcija u lizozomu.

14. Na fotografiji iznad je zvezdicom označen:

15. Šta se dešava prvo?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста