Одрживи развој и култура живљења – тест

Одрживи развој и култура живљења – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ. и ОВДЕ

Резултат теста

1. Аутомобилске гуме могу да се рециклирају.

2. Нађи уљеза тј. нетачан одговор. Биогориво се добија из:

3. Место за одлагање смећа или _______________.

4. Други назив за природна богатства je ресурси.

5. Од биолошког отпада (воће, поврће, трава, листови, гране...) добија се органско ђубриво или _____________.

6. Један одговор је нетачан. Пронађи га! Према начину настанка разликујемо следеће врсте отпада:

7. Штиклирај нетачан одговор. Неке од мера које се спроводе за смањење буке у градовима су:

8. Укупна маса живе природе на одређеном подручју или _______________.

9. Штиклирај два тачна одговора.

10. Заврши започету реченицу. Отпад који се не може прерађивати и даље употребљавати представља смеће.

11. Најчешће намирнице изложене генетским променама су репица, кромпир, соја, пиринач и парадајз.

12. Биоразградив отпад је неоргански отпад!

13. Од понуђених појмова означи онај који одговара датој тврдњи. Научници се слажу да су будућа идеална сировина за добијање биогорива:

14. Народна скупштина Републике Србије је 2009. године усвојила Црвени пакет, који обухвата 16 закона из области заштите животне средине.

15. Штиклирај тачан одговор. Одрживи развој представља:

16. На слици се налази знак за ________________.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ