Одрживи развој и култура живљења – тест

Одрживи развој и култура живљења – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ. и ОВДЕ

Резултат теста

1. Од понуђених појмова означи онај који одговара датој тврдњи. Научници се слажу да су будућа идеална сировина за добијање биогорива:

2. Пронађи нетачну тврдњу.

3. Други назив за природна богатства je ресурси.

4. Место за одлагање смећа или _______________.

5. Штиклирај три тачна одговора. Рециклажом се:

6. Укупна маса живе природе на одређеном подручју или _______________.

7. Заврши започету реченицу. Отпад који се не може прерађивати и даље употребљавати представља смеће.

8. Према настанку разликујемо органски и неоргански отпад.

9. Дати су НЕОБНОВЉИВИ, ОБНОВЉИВИ и СТАЛНИ природни ресурси. Штиклирај ОБНОВЉИВЕ (ДВА)!

10. Аутомобилске гуме могу да се рециклирају.

11. Означи појам који не припада датом скупу. Обавештавање становништва преко средстава јавног информисања је од великог значаја због тога што становништво брзо може да сазна како се понаша у случајевима еколошких испада и других катастрофа као што су:

12. Штиклирај два тачна одговора.

13. Отпадно уље може да се рециклира.

14. Допуни реченицу тако да тврдња буде тачна. Највећи потрошач енергије означен је словом _______.

15. Напиши скраћени назив за генетски модификовану храну!

16. Производи добијени од биљака и животиња гајених без хемијских додатака представљају ___________________________ храну.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ