Одрживи развој и култура живљења – тест

Одрживи развој и култура живљења – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ. и ОВДЕ

Резултат теста

1. Пронађи нетачну тврдњу.

2. Штиклирај три тачна одговора. Рециклажом се:

3. Отпадно уље може да се рециклира.

4. Према настанку разликујемо органски и неоргански отпад.

5. Дати су НЕОБНОВЉИВИ, ОБНОВЉИВИ и СТАЛНИ природни ресурси. Штиклирај СТАЛНЕ (ДВА)!
6. Биогориво које се добија претежно од жутог јестивог кукуруза je ______________.

7. Биоразградив отпад је неоргански отпад!

8. Означи појам који не припада датом скупу. Обавештавање становништва преко средстава јавног информисања је од великог значаја због тога што становништво брзо може да сазна како се понаша у случајевима еколошких испада и других катастрофа као што су:

9. Нађи уљеза тј. нетачан одговор. Биогориво се добија из:

10. Допуни реченицу тако да тврдња буде тачна. Највећи потрошач енергије означен је словом _______.
11. Други назив за природна богатства je ресурси.

12. Означи нетачан одговор. Последице буке су:

13. Један одговор је нетачан. Пронађи га! Према начину настанка разликујемо следеће врсте отпада:

14. Од биолошког отпада (воће, поврће, трава, листови, гране...) добија се органско ђубриво или _____________.

15. Пасивни пушачи су особе које пуше.
16. Заврши започету реченицу. Отпад који се не може прерађивати и даље употребљавати представља смеће.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ