Одрживи развој и култура живљења – тест

Одрживи развој и култура живљења – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ. и ОВДЕ

Резултат теста

1. Означи појам који не припада датом скупу. Обавештавање становништва преко средстава јавног информисања је од великог значаја због тога што становништво брзо може да сазна како се понаша у случајевима еколошких испада и других катастрофа као што су:

2. Пасивни пушачи су особе које пуше.

3. Означи нетачан одговор. Последице буке су:

4. Аутомобилске гуме могу да се рециклирају.

5. Допуни реченицу тако да тврдња буде тачна. Највећи потрошач енергије означен је словом _______.

6. Нађи уљеза тј. нетачан одговор. Биогориво се добија из:

7. Напиши скраћени назив за генетски модификовану храну!

8. Штиклирај три тачна одговора. Рециклажом се:

9. Од понуђених појмова означи онај који одговара датој тврдњи. Научници се слажу да су будућа идеална сировина за добијање биогорива:

10. Други назив за природна богатства je ресурси.

11. Други назив за енергију Сунца је _____________ енергија.

12. Народна скупштина Републике Србије је 2009. године усвојила Црвени пакет, који обухвата 16 закона из области заштите животне средине.

13. Штиклирај тачан одговор. Одрживи развој представља:

14. Штиклирај нетачан одговор. Неке од мера које се спроводе за смањење буке у градовима су:

15. Према настанку разликујемо органски и неоргански отпад.

16. Отпадно уље може да се рециклира.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ