Одрживи развој и култура живљења – тест

Одрживи развој и култура живљења – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ. и ОВДЕ

Резултат теста

1. Најчешће намирнице изложене генетским променама су репица, кромпир, соја, пиринач и парадајз.

2. Штиклирај три тачна одговора. Рециклажом се:

3. На слици се налази знак за ________________.

4. Означи нетачан одговор. Да би будуће генерације имале услове за квалитетан живот дужни смо да им обезбедимо:

5. Означи појам који не припада датом скупу. Обавештавање становништва преко средстава јавног информисања је од великог значаја због тога што становништво брзо може да сазна како се понаша у случајевима еколошких испада и других катастрофа као што су:

6. Нађи уљеза тј. нетачан одговор. Биогориво се добија из:

7. Дати су НЕОБНОВЉИВИ, ОБНОВЉИВИ и СТАЛНИ природни ресурси. Штиклирај НЕОБНОВЉИВЕ (ДВА)!

8. Други назив за природна богатства je ресурси.

9. Штиклирај нетачан одговор. Неке од мера које се спроводе за смањење буке у градовима су:

10. Биоразградив отпад је неоргански отпад!

11. Заврши започету реченицу. Отпад који се не може прерађивати и даље употребљавати представља смеће.

12. Пасивни пушачи су особе које пуше.

13. Допуни реченицу тако да тврдња буде тачна. Највећи потрошач енергије означен је словом _______.

14. Укупна маса живе природе на одређеном подручју или _______________.

15. Од понуђених појмова означи онај који одговара датој тврдњи. Научници се слажу да су будућа идеална сировина за добијање биогорива:

16. Биогориво које се добија претежно од жутог јестивог кукуруза je ______________.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ