Мерење електричне струје и напона – тест

Резултат теста

1. Количина наелектрисања означава се словом:

2. Мерна јединица за количину наелектрисања је:

3. Електрична струја је усмерено кретање наелектрисаних честица у проводнику.

4. Основни елементи струјног кола су:

5. Технички смер струје је:
6. Проток наелектрисања у проводнику описује се физичком величином која се назива:

7. Јачина електричне струје је једна од седам основних физичких величина.

8. Јачина електричне струје се означава са словом:

9. Мерна јединица за јачину електричне струје је:

10. Јачина електричне струје једнака је количини наелектрисања која протекне кроз попречни пресек проводника у јединици времена.
11. Да ли се јачина струје мења током времена?

12. Формула за израчунавање јачине електричне струје је:

13. Један ампер једнак је:

14. Инструмент којим се мери јачина струје назива се:

15. Мерни инструмент за мерење напона назива се:
16. Волтметар се у коло везује:

17. Амперметар се у коло везује:

18. Да ли се везивањем мерних инструмената у струјно коло мења јачина струје?

19. Израчунати јачину струје кроз проводник ако за 0,5s кроз попречни пресек проводника протекне количина наелектрисања од 1,2C.

20. Колико електрона прође за 2 s кроз попречни пресек проводника ако амперметар показује струју од 8 A?
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ