Друштвено – географске одлике Србије II

Друштвено – географске одлике Србије II

1. Главна функција сеоских насеља је у главном:

2. Села _______ типа одликују се густо збијеним кућама и економским објектима на релативно малом простору.

3. ________ је процес просторног развоја индустрије.

4. Према функцији градове делимо на:

5. У Колубарском угљеном басену налазе се:
6. _______ су сезонска сточарска насеља на планинама.

7. Како се дели пољопривреда према типу производње?

8. Насеља се према функцији деле на:

9. Металургија се дели на црну и обојену металургију.

10. Основни извори енергије на којима се базира енергетика Србије су:
11. Сеоска насеља се деле на:

12. Воћарска подручја у Србији се углавном налазе:

13. Села разбијеног типа карактеристична су за:

14. _______ представља процес настанка и развоја градова и градског начина живота.

15. _______ се бави искоришћавањем сировина и њиховом прерадом у готове производе машинским путем.
16. ________ су места сталне или привремене територијалне концентрације људи и кућа.

17. Град са највише функција у Србији је:

18. Који градови према броју становника доминирају на датој тематској карти?

19. Који је тип сеоског насеља на фотографији?

20. Удео руралног становништва у Србији, у периоду од 1953.-2011. године се континуирано _______.
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста