Структура атома и нуклеарне силе – тест

Резултат теста

1. Атоми су:

2. Атоми се састоје од:

3. Атомско језгро је смештено у средишту атома и у њему се налазе две врсте честица:

4. Електрони су наелектрисани:

5. Протони су наелектрисани:
6. Неутрони су ненаелектрисане честице.

7. Један од првих научно заснованих модела атома поставио је:

8. Експериментално је доказао да је у централном делу атома-језгру смештено позитивно наелектрисање унутар веома мале запремине, док око њега круже негативно наелектрисани електрони као планете око Сунца.На основу тога, модел је назван:

9. Недостатке овог модела је уочио Нилс Бор, и његов модел је данас општеприхваћен као:

10. Атом је:
11. Језгро је окружено:

12. Кретање електрона око језгра одвија се путањама које се називају:

13. Маса протона износи:

14. Маса неутрона износи:

15. Маса електрона износи:
16. Број протона у језгру одређује:

17. Маса језгра зависи:

18. Збир протона и неутрона се назива:

19. Редни број Z једнак је:

20. Масени број изражен у грамима по молу представља моларну масу датог елемента.
21. Хемијски елементи са истим редним бројем, а различитим масеним бројевима називају се:

22. Уколико атоми имају једнак масени, а различите атомске бројеве, реч је о:

23. Периодни систем елемената предложио је:

24. Да ли језгро водоника садржи више од једног протона?

25. Нуклеоне у језгру на окупу држе јаке нуклеарне силе.
26. Да ли су нуклеарне силе најјаче силе у природи?

27. Нуклеарне силе делују само на малим растојањима, између суседних нуклеона, па се зато називају силе кратког домета.

28. Електронски омотач, заједно са језгром, омогућава везивање два или више атома у стабилне честице које називамо:

29. Променама унутар атомског језгра бави се:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ