Свет између Првог и Другог светског рата- систематизација (8.р.)

Тест у Ворд формату преузмите на линку испод (наставни листићи).

Свет између Првог и Другог светског рата- систематизација (8.р.) 

1. Током грађанског рата у Шпанији (1936-1939. године) разорен је град __________, који је постао симбол страдања у Шпанији.

2. Мировна конференција после Првог светског рата одржана је 1919. године у:

3. Од западних сила, _________ је најтеже била погођена Првим светским ратом.

4. Нацизам је у центар свог учења ставио ________.

5. ________ република је назив за немачку државу у периоду 1919-1933. године.
6. Поражене земље нису имале право да учествују на Версајској конференцији.

7. Мала антанта је требало да буде препрека ширењу идеја Октобарке револуције у Европи и обнови Аустроугарске.

8. ________ је у Италији заменио демократски облик владавине за време светске економске кризе 1929-1933. године.

9. Сједињене Америчке Државе су се после Версајске конференције повукле из Европе.

10. СССР је настао _______ године.
11. Најстарији филмски фестивал у свету је:

12. Немачка је била обавезна да велику ратну одштету плати:

13. Версајском конференцијом је председавао Савет десеторице, који су чинили председници влада и министри спољних послова САД, Француске, Велике Британије, Италије и:

14. Немачка је проглашена одговорном за избијање Првог светског рата и за штету коју је у њему нанела.

15. Малу антанту су 1920-1921. године створиле:
16. Мировни уговор са Османским царством потписан је у:

17. Пеницилин је 1928. године открио:

18. На ________ конференцији 1938. године Хитлеру је допуштено да окупира Судетску област.

19. Вођа фашиста био је:

20. За седиште Друштва народа одабрана је _________.
21. Вајмарска република је запала у друштвену, политичку и економску кризу која се завршила доласком _________ на власт.

22. Најважнији резултати Версајске конференције били су склапање мировног уговора са _________ и оснивање Друштва народа.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста