Угљеник – тест

Угљеник – тест

Физичка и хемијска својства ацикличних угљоводоника – тест

Моносахариди – тест

Угљоводоници – тест

Угљоводоници – структура и класификација – тест

Резултат теста

1. У којој групи и периоди се налази угљеник?

2. Распоред електрона у омотачу атома угљеника је:

3. Како су у дијаманту повезани атоми угљеника?

4. Која алотропска модификација угљеника може да проводи електричну струју?

5. Шта гради угљеник?
6. Потпуним сагоревањем угљеника настаје:

7. Графит се користи за:

8. Угљена киселина или:

9. Саставни су део стена, костију, љуски јајета. Реч је о:

10. Угљен(IV)-оксид је главни реактант за:
11. Угљен-моноксид је: (више тачних одговора)

12. Угљен-диоксид је лакши од ваздуха.

13. Израчунај масу оксида угљеника насталог потпуним сагоревањем 120 грама угља у којем је масени удео угљеника 82%.

14. Шта није тачно?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ