Биологија – припрема за завршни испит (3. део)

Биологија – припрема за завршни испит (3. део)

Биологија – припрема за завршни испит

Биологија – припрема за завршни испит (2. део)

Резултат теста

1. Како се једним именом називају делови ћелије који имају сопствену мембрану и врше одређену улогу у ћелији?

2. На слици је тамнијом бојом приказан део биома тропских кишних шума у Јужној Америци. Које биљке и животиње можемо видети на том станишту?

3. Једна полулација лептира у шуми је светлије, а друга тамније боје. Птице у исхрани више користе лептире тамне боје, јер су уочљивији. Ако се ово настави, кроз неколико популација доћиће до:

4. Једна полулација лептира у шуми је светлије, а друга тамније боје. Птице у исхрани више користе лептире тамне боје, јер су уочљивији. Који је ово тип селекције?

5. Други назив за животно станиште је:
6. Означи делове ћелије које имају и биљна и животињска ћелија.

7. Кишна глиста је двополни организам. Како се код ње одвија оплођење?

8. Ребра су са грудном кости повезана хрскавицом и то омогућава?

9. На цртежу је шема цвета. Обележи реченице које су тачне везане за овај цвет.

10. Попречно-пругастим мишићним ћелијама је потребна велика количина енергије за рад, коју добијају у процесу дисања. Које ћелијске органеле омогућавају овај процес?
11. Колико пари хромозома садржи телесна ћелија човека?

12. Обележи тачна тврђења везана за панкреас.

13. Бесполно размножавање хидре и сунђера називамо:

14. Сова већи део живота проведе у крошњи дрвећа, што представља њену:

15. Шта од наведеног није тачно?
16. Бактерије које имају способност везивања атмосферског азота су:

17. Која појава је главни извор гаса који узрокује појаву киселих киша?

18. Каква је улога смоле и других хемијских једињења у листовима четинара?

19. У условима великих морских дубина организми се сусрећу са:

20. Директно загађење воде је:
21. Како настају плима и осека?

22. Претпоставимо да се одређена врста отрова излила у Дунав и да га је фитопланктон усвојио у процесу фотосинтезе. Фитопланктон су појели рачићи којима су се храниле деверике. Смуђ је појео неколико деверика. Ко ће у свом телу имати највећу количину отрова?

23. Који еколошки фактори утичу на распоред биома на Земљи?

24. Доминантне врсте дрвећа у тајгама су:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ