Звук.Карактеристике звука и звучна резонанција – тест

Резултат теста

1. Механичким таласом се преноси енергија кроз супстанцијалну средину осциловањем њених делића.

2. Према правцу осциловања, таласи се деле на трансверзалне и лонгитудиналне.

3. Звук је:

4. Човек чује звук фреквенције:

5. Звучни талас чија је фреквенција мања од 20 Hz назива се:
6. Звук чија је фреквенција већа од 20 kHz назива се:

7. Инфразвук настаје:

8. Ултразвучни таласи се користе:

9. Извор звука може бити било које тело које осцилује датом фреквенцијом у области чујности.

10. Вибрирањем гласних жица настаје:
11. Да ли звук може настати трзајем жица на гитари?

12. Звучни таласи се преносе кроз све врсте супстанције и сва агрегатна стања.

13. Брзина звучних таласа зависи од:

14. При нормалном атмосферском притиску, брзина звучног таласа износи:

15. Основне карактеристике звука су:
16. Јачина звука зависи од:

17. Мерна јединица за јачину звука је:

18. Децибел (dB) је мерна јединица за:

19. Најмања јачина звука коју човек може да чује назива се:

20. Највећа јачина звука коју човек може да чује назива се:
21. Висину звука одређује:

22. Два звука истих јачина и висина разликују се по боји.

23. Појава појачања звука када се изједначе фреквенције осциловања извора и резонатора назива се:

24. Наука о својствима, изворима и примени звука назива се акустика.

25. Колика је таласна дужина звука који емитује звучна виљушка фреквенције 256 Hz? Брзина звука у ваздуху износи 340 m/s.
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Наставник

Ивана Бокун
Провера знања је објављена: 07. децембар 2022

Још тестова за Осми разред