Припрема за матурски тест – српски језик

Припрема за матурски тест – српски језик

Резултат теста

1. Одреди глаголски облик, лице, број и род истакнутог глаголског облика: Па немој тако, Живка, то ЈЕ РЕКЛА пре док ниси била министарка.

2. Означи реченице у којима су исправно написани глаголски облици.

3. Како се зове појединачни говор сваког лица у драми?

4. У ком падежу и броју се налазе истакнуте именице у реченици? Учитељ је прозивао УЧЕНИКЕ, па је тако Беки Тачер дошла на ред.

5. Одреди службу истакнутогг реченичног члана. СТАНКУ се чинило да би преко света отишао за овим човеком.
6. У неким од следећих придева (у оквиру датих синтагми) дошло је до упрошћавања сугласничких скупова губљењем једног сугласника. Који су то придеви?

7. Јунак коме песник поклони своје мисли и осећања назива се у ауторској лирици:

8. Ког су вида следећи глаголи: лагати, отварати, доносити?

9. Номинатив множине именица ЗВУК и ЗНАК гласе:

10. Одреди врсту синтагме: ВРЕДНО РАДЕЋИ можемо постићи велики успех.
11. Прочитај следећу реченицу и одреди службу (функцију) истакнутог члана. ЈЕДНА МИСАО сину кроз Томову главу као муња.

12. Прочитај следећи одломак из народне песме Бој на Мишару. Одреди књижевни род којем припада песма. Ту смо били, очима гледали, Кад се двије ударише војске у Мишару пољу широкоме, Једно српска, а друго је турска; Пред турском је Кулин капетане, А пред српском Петровићу Ђорђе; Српска војска турску надвладала. Погибе ти Кулин капетане, погуби га Петровићу Ђорђе. Означи тачан одговор.

13. Вук Исакович, Дафина Исакович и Аранђел Исакович јунаци су романа "Сеобе".

14. "А мој отац једнако виче: ,,Не дај Јакове, не дај паре, не остављај ми деце под дугом да робују. Он ће и новце узети и нас исећи. Из овог синџира и из ових лисица не мисли он нас живе пустити.” (Прота Матеја Ненадовић: Мемоари) У поруци коју из тамнице упућује брату Јакову, Алекса Ненадовић изражава:

15. Како се зове стих од 10 слогова са цезуром после петог слога?
16. Које стилске фигуре уочаваш у ИСТАКНУТОМ делу стиха из песме Срећа Десанке Максимовић? Није ми жао што ће живота воде однети и МОЈЕ ГРАНЕ ЗЕЛЕНЕ; сад нека младост и све нека оде: он је задивљен стао крај мене.

17. Прочитај одломак из приче Дечак и пас Данила Киша, па одреди значење истакнуте речи. "Драги господине Берки, Ово Вам писмо пишем издалека и хоћу да Вас поздравим и питам за здравље. Полако се привикавам на нове другове у школи, али ми се сви ругају због мог изговора. Још увек сањам ноћу да сам тамо код вас, па ме мама будила баш синоћ, јер сам плакао у сну. Мама каже да је то НОСТАЛГИЈА и да ће све брзо проћи." Реч НОСТАЛГИЈА означава:

18. Хронолошко приповедање је:

19. Наведене речи припадају једној породици речи. Означи корен те породице речи. КУЋА КУЋНИ ОКУЋНИЦА КУЋИТИ КУЋЕРАК

20. Означи све епско-лирске врсте:
21. Исправно је рећи:

22. На које се дело Вука Стефановића Караџића односе следеће реченице? То је прво дело штампано Вуковом ћирилицом и у њему је остварена Вукова правописна реформа. Ово дело штампано је 1818.

23. Означи назив књижевног језика којим је написано Житије Светог Симеона Светог Саве.

24. Препознај о ком књижевном делу је реч. Дело говори о трагичној судбини Реље Кнежевића и његове породице. Радња се дешава једне зимске вечери пред Задушнице на Змијању.

25. "За часак се опет ненадано диже мећава. Јеле су се љуљале из коријења, шкрипећи болно, и вјетрови су са њихових врхова у помамном бијесу и звизгу тргали и разносили огранке и иње на све стране". Описи у приповеци Кроз мећаву јесу:
26. У компаративу придева ЉУТ долази до гласовне промене која се зове:

27. Две наведене позајмљенице треба писати као:

28. Комедију "Покондирена тиква" написао је Јован Стерија Поповић.

29. Означи међу следећим називима књижевних дела наслове романа.

30. Обележи облике казивања (форме приповедања).
31. Описну (дескриптивну) песму "Подне" написао је:

32. Учитељ Допинс је у разреду тражио КРИВЦА. Коју гласовну промену уочаваш када упоредиш облике речи КРИВАЦ - КРИВЦА?

33. Пронађи реч у којој се не врши непостојано А:

34. На ког писца се односи наведени текст: Један од најзначајнијих српских комедиографа. Написао је комедију "Покондирена тиква", а аутор је и драмских дела "Лажа и паралажа" и "Тврдица".

35. Одреди врсту зависне реченице и њену службу: Кад се наслонио леђима на камен, осети ДА ЈЕ ЈОШ ТОПАО ОД ДНЕВНЕ ЖЕГЕ.
36. Кућица у горици на једној НОЖИЦИ.

37. Који од наведених низова представља тачан распоред етапа драмске радње:

38. Одлике епских народних песама су:

39. Она је наша најзнаменитија песникиња 20. века и ауторка збирке песама "Тражим помиловање". Њене познате песме су "Крвава бајка", "Стрепња", "Покошена ливада" и др. Напиши њено име и презиме.

40. ВОЛИМ да прошетам споредним улицама свог града.
41. Пронађи инфинитив:

42. Уснени консонанти су:

43. Писао је песме за младе и одрасле, опевао је прве љубави, одрастања и трагања за правим животним вредностима у песмама "Плави чуперак", "Плава звезда", "Шашава песма". Наведи име и презиме песника о коме је реч.

44. Одреди подврсту истакнутог придева у следећој реченици: Видео је Том једанпут БЕСПОМОЋНОГ зечића, који је исто тако гледао као Беки сад.

45. Које скраћенице су тачно написане?
46. Питао сам брата када ЋЕМО КРЕНУТИ.

47. Реч епика потиче од грчке речи ЕРОС и значи:

48. Која три наслова књижевних дела Бранка Ћопића су правилно написана?

49. Коју гласовну промену препознајеш у речи ОРАСИ?

50. Инструментал једнине именица РИБАР и КОВАЧ гласе:
51. Строфа од пет стихова назива се:

52. Коју стилску фигуру препознајеш у стиху "Ливада крај реке сања"?

53. Пажљиво читај стихове из песме Подне Јована Дучића: "Све је тихо. И у мојој души продужено видим ово мирно море; Шуме олеандра, љубичасто горе, И блед обзор што се протеже и пуши". Смисао наведених стихова јесте:

54. Одреди врсту зависне реченице: Рекао ми је ДА ОБОЖАВА КЊИЖЕВНОСТ.

55. Како се назива најужа тематска јединица која се не може даље разлагати у књижевом делу?
56. У речи ГВОЖЂЕ извршене су две гласовне промене. То су:

57. Одреди врсту истакнуте зависне реченице у датом примеру: Оно обожавање КОЈЕ ЈЕ ТОМ ПРИМЕТИО У ОЧИМА БЕКИ ТАЧЕР изгледало му је као довољна плата за све што га чека.

58. Коју стилску фигуру препознајеш у истакнутом делу стиха "Ој, војводе, МОЈА ДЕСНА КРИЛА"?

59. Означи књижевно-научне врсте:

60. Одреди глаголски облик: Два лоша УБИШЕ Милоша.
61. Аутор приповетке "Пилипенда" је:

62. Означи непроменљиве речи:

63. Означи наслове два књижевна дела која је написао Бранислав Нушић.

64. Васа: Нико те на свету не може тако оцрнити као фамилија; нико те на свету не може нагрдити и олајати као што може фамилија. Реч ОЛАЈАТИ значи:

65. Према виду глаголе делимо на
66. Облици (форме) изражавања у књижевноуметничком делу јесу:

67. Обележи одлике лирике.

68. Одреди врсту синтагме: Волим што све ВРЛО БРЗО могу да научим.

69. Пишући свој Дневник, девојчица Ана Франк:

70. Препознај глаголске облике: ШЕТАХУ тим рајским вртом ТРАЖЕЋИ њен поглед.
71. У ком примеру је неправилно употребљена запета?

72. Одреди врсту истакнуте синтагме у наведеној реченици. Учитељ је ПРОДОРНИМ ПОГЛЕДОМ посматрао све несташне дечаке, надајући се разоткривању кривца.

73. Одреди подврсту истакнуте речи у наведеној реченици. ОНАЈ ко ћути кад треба, мудро збори.

74. Одреди падеж и значење падежа истакнуте синтагме у наведеним стиховима: А кад к њима Радојица дође, сви У ЈЕДНО ГРЛО заплакаше.

75. Којом врстом стиха (према броју слогова) почиње прва строфа песме "Срећа" Десанке Максимовић: "Не мерим више време на сате"?
76. Аутор романа "Сеобе" је:

77. Изабери епске књижевне врсте:

78. Толико волим ову школу ДА МИ ЈЕ ЖАО ШТО ОДЛАЗИМ.

79. Означи реченице у којој је реч СЛУШАЛАЦ правилно написана:

80. Којој књижевној врсти припада "Горски вијенац" Петра II Петровића Његоша?
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ