Električna instalacija – 7est za 8. razred

Električna instalacija – 7est za 8. razred

Primena električnih aparata i uređaja u domaćinstvu – test za 8. razred

Резултат теста

1. Elektro radovi obuhvataju:

2. Ako je električna instalacija stara treba je promeniti jer stare zice i kablovi predstavljaju stalnu opasnost od požara.

3. Električna instalacija je deo prenosnog sistema od mesta priključka na mrežu niskog napona do prijemnika-potrošača.

4. Električne instalacije smo podelili na:

5. Za elektroinstalacione materijale koristimo:
6. Koji od navedenih materijala su dobri provodnici struje?

7. Koji od navedenih materijala se koriste za izradu izolatora?

8. Izolatori služe za?

9. Instalacione kutije postavljaju se na mestima gde spajaju ili granaju provodnici.

10. Na slici je prikazan:
11. U koji vod se postavljaju osigurači?

12. Na slici je prikazan?

13. Napon gradske mreže iznosi:

14. Na slici je prikazan?

15. Oznaka za kilovatsat je?
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ