Ваљак – тест (8.р.)

Test u Word formatu preuzmite na linku ispod (nastavni listić).

Valjak

Резултат теста

1. Број π износи _____.

2. На слици црвена дуж представља:

3. Ако је полупречник круга 5cm, његов обим је:

4. Површина круга је 64π cm² . Колико износи обим тог круга?

5. Шта је од наведеног ваљак? Означи све тачне одговоре:
6. Формула за израчунавање запремине ваљка је:

7. Омотач ваљка је ___________.

8. Ако је полупречник основе ваљка r=4 cm, а висина H=5 cm, површина ваљка је:

9. Површина омотача ваљка је М=80π cm² . Одреди висину, ако је полупречник r=8 cm . Означи тачан одговор.

10. Пречник основе ваљка је 10cm, а висина је три пута дужа од полупречника. Запремина тог ваљка износи:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ