Српски народ под страном влашћу – тест

Српски народ под страном влашћу – тест

Резултат теста

1. Титула владара Османског царства је:

2. Велики везир који је био српског порекла, Мехмед-паша Соколовић постигао је за српски народ:

3. Аустријски цар који је Србима дао привилегије у време Великог бечког рата био је:

4. Узроци обе велике српске сеобе су

5. На слици је:
6. Последица буне у Банату је:

7. Слика представља

8. На карти је:

9. Српски манастири у Далмацији су:

10. Манастири Српске свете горе су:
11. Након укидања Пећке патријаршије, верски идентитет српског народа су чувале:

12. Обележи савременике Великог бечког рата:

13. Јаничари су били

14. Данак у крви је

15. Видови притиска који су вршени над Србима у Хабзбуршкој монархији су:
16. У Дубровнику су до 19. века живели

17. Мавро Орбин је написао

18. Након Пожаревачког мира је настала

19. Турски феудални систем је

20. Које су тврдње везане за хајдуке
21. Становништво са повлашћеним положајем су под Турцима били

22. Влада у Османском царству је

23. Највећа територијална јединица у Османском царству је

24. Обележи славне ускоке

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ