Срби под влашћу Османског царства и Пећка патријаршија

Срби под влашћу Османског царства и Пећка патријаршија

1. Потчињеност раје османској власти изражавала се плаћањем посебне новчане обавезе. Она се називавала:

2. Карловачком и Цетињском митрополијом су управљали:

3. Исламизација је:

4. Власи су имали повластице на почетку османске владавине.

5. Хајдуци су ратовали од пролећа до јесени, а преко зиме су се склањали код поузданих људи:
6. Харач се:

7. Масовном исламизацијом била је захваћена:

8. Порта је коначно укинула Пећку патријаршију:

9. Како се називао десети део произведеног жита који је раја на селу предавала турским феудалцима?

10. Које године је аутокефална српска црквена организација престала да постоји?
11. Први патријарх обновљене Пећке патријаршије постао је:

12. Порта је уместо Срба за патријархе постављала:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста