Позни средњи век

Позни средњи век

Резултат теста

1. Крсташи су...

2. Који друштвени систем је био карактеристичан за средњи век?

3. Постојбина Старих Словена налазила се у пределу планине _______.

4. Два главна црквена средишта су:

5. Папа је био црквени поглавар на...
6. Свештеници који шире хршћанство су:

7. Мисионари који су ширили кршћанство на словенском језику били су:

8. Константин је саставио ново писмо:

9. Каква је привреда у раном средњем веку?

10. На врху пирамиде феудалног друштва налазе се:
11. Стогодишњи рат је вођен...

12. Велика повеља слобода је настала у...

13. Која јеод понуђених једина средњовековна република?

14. Установа која постоји од средњег века до данас је:

15. Патријарх је...
16. Аја Софија је на слици број:

17. Прапостојбина Словена је на слици број:

18. Прва српска династија су били...

19. Срби су примили хришћанство у...

20. Којој групи Словена припадају Србији?
21. Гроб Исуса Христа налази се у...

22. Како се звао енглески краљ који је учествовао у Трећем Крсташком рату?

23. Крсташки ратови су покренути на позив:

24. Који од крсташких ратова је једини успео у намери да хришћани заузму Јерусалим?

25. Учесници Трећег крсташког рата (1189-1192.) били су цар Фридрих Барбароса, краљ Ричард Лавље Срце и краљ Филип Август. Обиљежи државе којима су они владали.
26. Осим рата и сукоба, у чему је још значајан Крсташких ратова?

27. Где су крсташи основали своје државе, осим на Блиском истоку?

28. Енглески владар, Јован без земље, донео је документ 1215. којим је утврдио права сталежа у Енглеској, а то је:

29. Која је прва земља у средњем веку у којој је настао парламент (скупштина) у 13. веку ?

30. Колико је било крсташких ратова ?
31. Који град су крсташи заузели у Четвртом крсташком рату ?

32. Монархија је...

33. Који језик се током средњег века највише користио у званичној употреби?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ