Појам индустрије, индустријализација и подела индустрије II

Појам индустрије, индустријализација и подела индустрије II

Појам индустрије, индустријализација и подела индустрије

1. Од почетка 20. века главни покретач индустрије је:

2. Електрична енергија која се користи у индустрији све више се добија из обновљивих извора енергије.

3. Индустрију у 21. веку одликује _________. То је процес у коме рачунари, машине и роботи замењују људску радну снагу, чинећи производњу ефикаснијом.

4. Главни производи индустрије високих технологија су:

5. У текстилним и прехрамбеним индустријама и даље доминира људска снага.
6. _________ означава средиште најсавременије индустрије.

7. Где се налази Силицијумска долина?

8. У оквиру Силицијумске долине налази се 30 градова и 5 универзитета.

9. БДП, односно, ________ означава обим производње и услуга у једној држави, у једној години и изражава се у америчким доларима.

10. Државе са највећим обимом индустријске производње у свету су:
11. Индустрија је велики извор загађења земљишта, воде и ваздуха.

12. Највећи загађивачи животне средине су:

Обнављање

13. Означити гране лаке индустрије:

14. Најважнији фактори за развој индустрије су:

15. Индустрија, као секундарна делатност:
16. Међу наведеним делатностима пронађи оне које припадају секундарном сектору:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста