Гласовне промене – тест

Гласовне промене – тест

Гласовне промене – тест

Заменице (придевске) 6. р. – тест

Народне епске песме о Косовском боју (3. део) – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. У којим речима се не врши једначење сугласника по звучности?

2. Номинатив множине именице ЗАДАТАК гласи ЗАДАЦИ Гласовне промене су:

3. Када се сонант Ј нађе испред уснених Б, П, В, М, не стапа се са њима, већ прелази у Љ. Пример за овакву врсту јотовања је реч

4. Гласовна промена у којој сугласници З и С испред предњонепчаних сугласника прелазе у Ж и Ш назива се...

5. Л прелази у О на...

6. Обележи речи у којима је извршено једначење сугласника по звучности.

7. Која гласовна промена је извршена у речи СTАМБЕНИ?

8. У вокативу једнине именице ПУТНИК запажамо

9. Које гласовне промене су извршене у речи ЧАСНА?

10. Обележи правилно написане речи.

11. Подвуци правилно написане речи.

12. У којим речима запажаш промену Л у О?

13. Обележи правилно написане речи.

14. Које гласовне промене су извршене у речи БЕЖИЧНИ?

15. Обележи правилан облик суперлатива придева ВИСОК.

16. Када се сонант Ј нађе испред уснених Б, П, В, М, не стапа се са њима, већ прелази у Љ. Пример за овакву врсту јотовања је реч

17. У речи РАШЧИСТИТИ извршене су следеће гласовне промене:

18. У номинативу множине именице ПУТНИК запажамо:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ