Гласовне промене – тест

Гласовне промене – тест

Гласовне промене – тест

Заменице (придевске) 6. р. – тест

Народне епске песме о Косовском боју (3. део) – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Обележи правилан облик суперлатива придева ВИСОК.

2. Обележи речи у којима је извршено јотовање.

3. Инстументал именице МИСАО гласи МИШЉУ. Које гласовне промене запажаш?

4. Обележи правилно написане речи.

5. Када се сонант Ј нађе испред уснених Б, П, В, М, не стапа се са њима, већ прелази у Љ. Пример за овакву врсту јотовања је реч
6. Подвуци речи у којима се не јавља губљење сугласника.

7. У речи РАШЧИСТИТИ извршене су следеће гласовне промене:

8. Обележи речи у којима запажаш палатализацију.

9. Именице код којих се у генитиву множине јавља непостојано А су...

10. У којим речима се не врши једначење сугласника по звучности?
11. Заокружи придеве женског рода у којима се врши једначење сугласника по звучности.

12. Подвуци правилно написане речи.

13. У речи ТОБЏИЈА извршена је гласовна промена:

14. У вокативу једнине именице ПУТНИК запажамо

15. Гласовна промена у којој сугласници З и С испред предњонепчаних сугласника прелазе у Ж и Ш назива се...
16. Обележи правилно написане речи.

17. Када се сонант Ј нађе испред уснених Б, П, В, М, не стапа се са њима, већ прелази у Љ. Пример за овакву врсту јотовања је реч

18. Л прелази у О на...

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ