Израда макете – тест

Израда макете – тест

Резултат теста

1. Грађевинарство се према намени објеката , специфичности пројектовања и градње дели на:

2. Јединице мере које се користе у грађевинарству су___.

3. Означи објекте високоградње:

4. Означи тачну тврдњу:

5. Пољопривредне машине се могу поделити на:
6. Основна погонска машина у пољопривреди је________.

7. Која прикључна машина у пољопривредној производњи се користи за припрему земљишта за јесењу сетву после орања?

8. Комбинованa машинa које истовремено жањe, одваја зрно од сламе и плеве, одвојено зрно убацује у џакове или сопствени бункер из кога се касније транспортује, назива се комбајн.

9. Објекти нискоградње су:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ